“Marka Kent Niğde” arayışı sürüyor (Çalıştay)

20 Haziran 2019 akşamı, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde, Marka Kent Niğde Çalıştayı değerlendirme son toplantısını yaptı. Niğde, Demirkazık Dağı zirvesinde; kırmızı, beyaz ve turkuaz renginde somutlanan Marka Kent Niğde logosu, kentin tanıtımında gerekli algı ve ilgiyi görecek mi? Zaman en güzel tanıktır…

“Marka Kent Niğde” arayışı sürüyor

“Marka Kent” olmak?

Niğde ADIM Gazetesi’nde yayınlanmayan bu yazım, tüm Niğdeli hemşerilerime Bayram armağanıdır…

Niğde Adım Gazetesi yöneticilerinin isteği üzerine; memleketim Niğde ile ilgili bir deneme yazmak istedim. (Ne yazık ki, sansüre uğradı ve yayınlanmadı.)

Niğde nereye koşuyor?

Bu yavaş adım koşuda Niğde’nin tarihi ilçesi Ulukışla’da neler oluyor? 

Bir türlü nüfusu artmayan Ulukışla ilçesi, markalaşma adı verilen bu projenin neresinde?

Bir turizm cenneti olan Anadolu coğrafyası, dünya turizm pastasından gerekli payı alamıyor. Elbette bunun bildik nedenleri vardır. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde süren savaş, terör ve ekonomik krizleri sayabiliriz. Bunların yanı sıra, başka nedenler de bulunmaktadır. Ülkemizde keşfedilen ve çıkarılan arkeolojik, tarihi ve kültürel bulguların tarihi, zamanımızdan 13 bin yıl eskilere dayanmaktadır. Dört mevsimin yaşadığı Anadolu coğrafyası doğa, çevre, eko ve alternatif turizm potansiyeli bakımından da zengin miras alanıdır. Bereketli Orta Anadolu coğrafyasında bulunan Niğde, bu bağlamda yeni adımlar atarak; bölgenin turizm merkezi olma özelliğini sürdürüyor…

Niğde tarihin bir döneminde, Kapadokya’nın başkenti olma özelliği yanı sıra; coğrafi ve sosyal yapısı ile doğal bir güvenlik kuşağını oluşturan Orta Toros Dağların güneye açılan kapısı olma özelliği yanı sıra; vatanına, devletine bağlı konuksever halkı ile de turizm potansiyelini geliştirmek için yeni ve çağdaş hamleler yapıyor. 

Ahiler Ajansı destekli ve Niğde Valiliği’nin başlattığı “Marka Kent Niğde” projesi çalışmaları, bu girişimci hamlenin yalnızca bir başlangıcıdır. Üniversite, sivil toplum kuruluşları, ticaret odası ve girişimci iş adamların da sınırlı destek verdiği bu projede aksayan yanlarda bulunmaktadır. Bu projenin yürütücüleri, eleştiri ve uyarılardan rahatsız olmamalı ve sesli düşünenlere önem vermelidir. Bu tökezlemeleri tespit edip, yapıcı eleştirilerle uyarmak ve doğruyu göstermekte, basın mensubu olan bizlerin görevimizdir. Özellikle; Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesinde manşet olarak yazılan; “600 bin yıllık tarih ve medeniyet şehri Niğde…” ise, kaynaksız, büyük bir abartıdır…

Bu günlerde, Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından servis edilen; sosyal medyada çokça gezinen bir haber ve kısa film kapsamındaki yalan, yanlış ve gerçeği çarpıtıcı bilgiler hakkında, uyarıda bulunma gereksinimi duymaktayız.

Niğde / Ulukışla İlçesi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı adlı tanıtım kitapçığı ve 5’37’’ süreli kısa filmdeki bilgi ve görüntülerin çoğu yanlış ve çarpıtmadır. Herhalde başka ilçeler ve tarihi yapılar içinde benzeri şeyler yapılmış olabilir. Bunu kim, ne kadar paraya hazırlattı ve yaptıysa, hesap vermelidir; en kısa zamanda düzeltmelidir. 

Adı geçen kısa film ve broşürde (Bu belgeselin destekçisi, danışmanı, yapımcısı, yönetmeni ve telif eser hak sahibi metin yazarı kimse; suç işlemişler ve adı geçen eserle devleti dolandırmışlardır):

1-) “Bin yıllık Hitit egemenliğinden sonra Asurlar geldi Niğde’ye, Demir Çağından Tunç Çağına geçildi, ardından da Asurlar egemen oldu Niğde’de…” denmektedir. Bu ve benzeri yanlış bilgi ve çarpıtmaların ardından; “Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın el yazısını görmek için, Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’ndeyiz…”  denmektedir. Oysa, Faruk Nafiz Çamlıbel’ın 1923 yılında yazdığı; “Han Duvarları” şiirindeki Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’la ilgili dizeler, Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda geçmektedir. 

2-) “Hiç kimse Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış kadar tanınmamış burada…” denmektedir. Han Duvarları şiirinde geçen Şeyhoğlu Satılmış, Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda kalmamıştır.

3-) “Faruk Nafiz Çamlıbel, Kayseri’den Ulukışla’ya yaptığı 3 gün 4 gecelik yolculukta, Han Duvarları şiirini yazmış…” denmektedir. Oysa, bir edebiyat öğretmeni olan şair Faruk Nafiz, İstanbul’dan Ulukışla’ya tren ile gelmiş, Bir gün Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesinde konuk olmuş, (o tarihte Ulukışla-Niğde-Kayseri demiryolu hattı olmadığı için), ertesi günde yaylı denen at arabası ile Ulukışla, Niğde, İncesu ve Kayseri’ye gitmiştir (3 gece-4 günde).

4-) “Şair bu kervansarayda rastlar Satılmış’ın bu şiirine. Hanın Duvarları böyle yazılarla dolu. Satılmış’ın iç yangını buraya dökülmüş…” denmektedir. Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı duvarlarında; ne Satılmış’ın şiiri ve nede Hanın duvarlarında, iç yangını olup dökülen dizeler yoktur.

5-) “Aslen Ulukışlalı olan Öküz Mehmet Paşa, kendi memleketi için bu kervansarayı yaptırdı.” denmektedir. Oysa, 1616 yılında yapımına başlanan bu külliye, 1922 yılında tamamlanmıştır. Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ise, 1618’de bitirilmiştir. Aslen Aksaraylı olup (Ulukışlalı değil), Kasımpaşa ve Karagümrüklü bir nalbantın oğlu olan Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’ya neden “Öküz” adı verilmesine ise, hiç söz edilmemektedir. Eski bir Selçuklu ve İlhanlı Hanı ve Camisi yanına yapılan bu kervansarayın ardıç ağacı kazıkları üzerine inşaa edilişinden ise, hiç söz edilmemiştir. 

Eski adı Secaeddin ve Hamidiye olan Ulukışla, bu kervansarayın yapılışı (1622) ardından; Ulu-Kışlak ya da Ulukışla olarak anılmıştır. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile adı özdeşleşen Ulukışla hakkında kısa bilgi de şöyledir:

Ulukışla yöresi coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle hemen her dönemde canlı ve hareketli bir yöre olmuştur. Bu yöre tarih boyunca değişik kültürden insan topluluklarını bünyesinde barındırmıştır. Bölgenin kayda değer bilinen ilk tarihi olayı, Sümer ve Hitit İmparatorluğu’na dahil oluşudur. Hititlerden sonra bölge; sırasıyla Asurlar, Frigler, Persler ve İ.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender’in eline geçmiştir. Daha sonra Selevkos ( Asya) İmparatorları ile Kapadokya Kralları arasında çekişmelere sahne olmuştur. İ.Ö. 17 – İ.S. 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmişse de İmparatorluğun ikiye ayrılmasıyla, 1075 yılına kadar Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalmıştır. Ulukışla’ya bağlı Porsuk köyü sınırları içinde bulunan Zeyve Höyüğünde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu ele geçen buluntular Hitit, Frig ve Roma dönemlerine aittir. Kent Roma döneminde Kraliçe Faustina’ya atfen Faustinepolis adıyla anılmıştır. Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un karısı Faustina’nın mezarı Ulukışla yakınındaki Başmakçı Köyündedir. Kent yakınındaki bu kale, Lülve-Luli-Lolan adıyla anılmaktadır.

Bölge Melikşah’ın komutanlarından Emir Ahmed Danişmend Taylı ve oğlu Emir Gazi tarafından fethedilmiştir. 1156-92 tarihleri arasında hüküm süren II. İzzeddin Kılıçarslan Niğde ili topraklarını Konya Sultanlığı’na başlamıştır. I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1192-1211) oğlu, I.İzzeddin Keykavus döneminde ( 1211-19) Ulukışla’nın yönetim bakımından Niğde’ye bağlandığı bilinmektedir.

Niğde, 1327’de İlhanlılarIn; 1357 tarihinden itibaren de Karamanoğullarının yönetimine girmiştir. Niğde’nin Osmanlı topraklarına katılması, Fatih’in 1466 yılında Konya’yı ele geçirmesi ve 1470 yılında İshak Paşa’nın Niğde’yi zaptetmesiyle gerçekleşmiştir. Doğuya yapılan seferlerde Niğde ili güvenli bir konaklama yeri olmuştur. İran Seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman da 1549 yılında Ulukışla’dan geçmiştir.

Ulukışla, XVI. yüzyılda Niğde’nin Bor kazasında Secaeddin Nahiyesi XVIII. Yüzyılda Şücaeddin XIX. Yüzyılda ise Bozok Eyaletinde Şücaeddin ve Ulukışla adlarında kazaydı. Halk arasında Kışla adıyla anılan Öküz Mehmet Paşa Külliyesi nedeniyle en son Ulukışla olarak adlandırılmıştır. İlçe daha sonraları Niğde’ye bağlanmış, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanında Nevşehir’in yıldızının parlamasıyla önem kazanmıştır. Ulukışla; Kurtuluş savaşı yıllarında, Kuvay-ı Milliyeci Şevki Alpagut ve Müftü Bahattin Efendi’nin başlattığı, Fransız işgalcilere karşı mücadele veren Kuvay-i Milliye’nin başlıca üstlerinden birisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki kez (1934, 1937) geldiği Ulukışla, onlarca yıldır bir türlü nüfusu artmayan, Niğde’ye bağlı şirin bir ilçedir. Ulukışla, Anadolu’nun aydınlık ve yoksul yüzüdür…

Adana-Ankara, Mersin-Konya Karayolu ve Kayseri-Adana demiryolu makasında bulunan Ulukışla, coğrafi konumu ve stratejik özelliği ile de tarihin her döneminde dikkat çekmiştir. Büyük İskender’in doğu seferi sırasında, Gülek Boğazı’nı geçmeden önce, Ulukışla’nın Beyağıl Köyü altında bulunan Bedirge Mevkiinde 17 gün konakladığı da bilinmektedir. Beyağıl Köyü doğusunda bulunan ve o dönemde haberleşme kulesi olarak kullanılan Çatal Kaya, Sansar Tepesi, Alpağut, Porsuk Köyü Tapır Mevkiindeki Hitit Höyüğü, Maden Köyü kuzey kayalıklarında yazılı bulunan dünyanın en eski (MÖ: 3000) Maden Arama Ruhsatı ve Yeniköy yakınlarındaki Kral Yolu Hanı ise, bölgenin başka tarihi zengin mirası olarak ilgi bekliyor. 

Dünyada yalnızca Bolkar Dağı’nın 2600 metre rakımında bulunan Karagöl ve Çinigöl’de yaşayan endemik sessiz Toros (Rana Holtzi) Kurbağası da can çekişiyor. Ayrıca bazı rant çevrelerini beslemek için, bu bölgede yapılmak istenen Kayak Merkezi ve ucube Otel inşaatı da; endemik flora ve fauna zenginliğini tehdit ediyor… 

Tüm bu endişelerin ve doğal zenginliklerin yanı sıra, Alternatif ve Eko Turizm potansiyeli olan Ulukışla ve çevresinde bulunan değerlerin keşfedilmesi, korunması ve tanıtılması için; yalan ve yanlış bilgiler ve projeler yerine, çevre ve doğa dostu olan bu gerçekçi projeleri özveriyle desteklemek; kimi mesnetsiz söylentilere neden olan “Marka Kent Niğde” koşturması, atılımı ve açılımı için hayırlı olmasını ummaktayız… Ama her şey için, zaman en güzel tanıktır… 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Ulukışla’dan başlayıp, Kayseri Lisesi’nde biten 3 günlük yolcuğun ardından yazdığı Kayseri Lisesi Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile taçlaşan yolculuğu, aynı zamanda Şiirin Yol Öyküsü ve Anadolu coğrafyasının ve insanlarının tasviridir. Bu yol öyküsünden hareketle; yönetmenliğini yaptığım; Niğde Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile çektiğimiz, Han Duvarları Belgeseli (46’), yeniden izlenmelidir… 

Aslında ben bir hiçim… Yunus Emre’nin izinde; “sevgim sebildir” yalnızca… 1970 yılında Niğde Lisesi’ni bitirdim. Onurluyum bu nedenle… Yayınlanmış 35 kitabım yanı sıra; gittiğim 99 ülkede ve arşınladığım tüm Anadolu coğrafyasında, öz kültürel değerlerimizi merakla araştırdım, keşfettim ve belgeledim. Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET), Dünya PEN Yazarlar Merkezi ve Belgesel Sinemacılar Birliği üyesi olarak; UNESCO Dünya Su Forumu etkinliklerinde, ülkemi onurla temsil etmekteyim. Bu etkinliklerde “Anadolu Karınları”, “Niğde Su Medeniyeti” belgeseli İngilizce dublajının gösterimini sağladım. Yönetmenliğini yaptığım ve konusu Niğde ve çevresinde geçen “Han Duvarları” belgeselinin İngilizce dublajı pek çok ülke, üniversite ve kentte gösteriliyor. İkinci Dünya koşullarında, Kutsal Emanetlerin ve devletin “çok gizli” envanterlerinin 4 yıl Niğde’de saklanmasını konu eden ve Niğde mekanlı, “Kutsal Emanetler Niğde’de” ve “1924 Mübadele Acısı“nı anlatan ve alternatif Eko-turizm ve susuz tarım projem olan “Bereketin Moru Lavanta” belgesel projelerime kimse destek olmadı. Hepsi de yarım halde elimde kaldı…

Oysa Atatürk; “Benim Kahraman, Vatansever ve fedakar Niğdelilere güvenim tamdır” demişti…

Bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk; insanlık, Anadolu ve Niğde sevgisini aşılayan, Niğde Lisesi Sanat Tarihi öğretmenimiz sevgili Ahmet Akif Tütenk ve Marka bir Niğdeli olarak, 40 yıldır Paris’te çalışan ünlü ressam, Niğde Lisesi’nden sınıf arkadaşım Kemerhisarlı Dinçer Erke başta olmak üzere, pek çok arkadaşım ve öğretmenlerimiz aslında birer markadır. Ama ne yazık ki; “Anadolu’nun Aydınlık yüzü Niğde” hala marka kent arayışı içindedir… Yolumuz ve bahtımız açık olsun…

Esin kaynağımız Niğde’ye selam olsun: 

“… o niğdeli, asırlık çınar gövdesinde yeşeren fide

o tan aydınlığında geceyi ilk öpen, sarı benizli iğde

ve de söyle, kaç bahar geçti bu sevdanın üstünden

ilk aşkım hüdavent; elma yanaklı, kiraz dudaklı niğde.”

(Dursun Özden, Lilith Tabletleri, 1969)

www.dursunozden.com.tr
Yoruma kapalı.

shared on wplocker.com