IRCICA Yönetim Kurulu İstanbul’da toplandı

irsica

IRCICA Uluslararası Yönetim Kurulu İstanbul’da bir araya geldi. IRCICA’nın İslam kültürü, tarihi ve medeniyeti alanındaki çalışmaları yoğunlaşıyor İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) Uluslararası Yönetim Kurulu’nun 31. Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. İki yıllık çalışma programının belirlendiği iki günlük toplantının açılış konuşmasını IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Amin Madani’yi temsilen İslam

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kültürel alt birimi IRCICA, 11 devlet temsilcisinden oluşan Uluslararası Yönetim Kurulu’nun 31. Yıllık Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. IRCICA’nın Yıldız Sarayı’ndaki merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren yaptı. Toplantıda Kurul Başkanı Katar eski Milli Eğitim Bakanı Dr. Abdulaziz Turki Subaye tarafından da bir sunum yapıldı.

IRCICA’nın 2015 Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2016 ve 2017 yol haritası belirlendi ve tek tek faaliyet programları açıklandı. IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Uluslararası Yönetim Kurulu’nun 31. Toplantısı’nda IRCICA’nın yeni çalışma döneminin ele alındığını belirtti. Ayrıca, toplantıda gündemdeki projelerin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görüş alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.

IRCICA’nın iki yıllık gündemi

Eren, çalışma programı kapsamındaki Kuran-ı Kerim incelemeleri, İslam tarih ve medeniyeti, kültürlerarası ilişkiler, İslam mimari mirasının incelenmesi ve korunması, İslam hat sanatı, İslam ülkeleri sanatları ve el sanatları gibi konu başlıkları hakkında paylaşımlarda bulunulduğunu ifade etti. IRCICA Genel Direktörü Eren, toplantıda IRCICA’nın İslam kültür ve medeniyeti alanındaki araştırmaları, yayınları, kongreleri, eğitim programları, sergileri, sanat festivalleri, mimari ve hat sanatı yarışmalarının da konuşulduğunu belirtti.

IRCICA Yönetim Kurulu’na İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Amin Madani’yi temsilen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kültürel, Sosyal ve Aile İşleri Genel Müdürü olan Moritanya’dan Mehla Talebna ve Kurul Başkanı Katar’dan Subaye katıldı. IRCICA’nın İstanbul buluşmasında kurulun diğer üyeleri olan Çad, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Nijer, Senegal, Suudi Arabistan ve Türkiye’yi temsil eden uzmanlar yer aldı.

IRCICA Hakkında

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın ilk kültürel alt organı olan IRCICA faaliyetlerine 1979 yılında başlamıştır. Kuruluş, İslam medeniyetinin ve Müslüman milletlerin kültürlerinin daha iyi tanınmasına katkıda bulunmayı, bu medeniyetin tarihi ve günümüzdeki yönlerinin dünya kamuoyundaki imajını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

IRCICA, dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam medeniyetinin ve Müslüman milletlerin tarihi hakkında araştırma, yayın ve kongreler düzenlemektedir. İslam kültür ve medeniyeti sahasında çalışan araştırmacılar için kaynak oluşturan elyazması ve basılı eserlerin, arşiv belgelerinin ve diğer kaynakların bibliyografya ve kataloglar hazırlanmaktadır. Şehirlerin ve anıtların incelenmesi ve korunması amacıyla faaliyetler planlamakta, öneriler ortaya koymakta ve mimari atölye çalışmalarını, restorasyon ve koruma çalışmalarını yürütmektedir. İslam mimarisi konusunda yarışmalar düzenlemekte ve yayınlar hazırlamaktadır. İslam dönemi arkeolojisi araştırmaları ve kazıları konusunda işbirliğini ve bilgi alışverişini arttırmak, problemlerini gözden geçirmek, IRCICA’nın çalışma programları arasında yer almaktadır. IRCICA’nın sanat sergileri birçok dalda sanatçıları teşvik etmekte, eserleri tanıtmak amacıyla merkez salonunda ve çeşitli ülkelerde sergiler düzenlenmektedir. Üye ülkelerin geleneksel el sanatları hakkında seminerler, festivaller düzenlemek, yayınlar yapmak; el sanatları üretiminin ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini incelemek ve bu üretim sektörünün korunması ve geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak El Sanatları Programının amaçlarını teşkil etmektedir.

IRCICA Kütüphanesi Koleksiyonu’nda; 81 bin kitap, nadir eser ve tez, 2 bin 30 başlıkta, 20 bin cilt ve 115 bin sayı süreli yayın, 4 bin 100 ayrı basım, 10 bin 300 gri yayın, 1660 harita dışında 180 bin arşiv belgesi bulunmaktadır. IRCICA Kütüphanesine internet üzerinden de ulaşılabilmektedir. Tarihî fotoğraf arşivinde 19. yüzyıl sonu -20. yüzyıl başı döneminde İslam ülkelerinde şehirleri, anıtları, sosyal hayattan kesitleri gösteren 38.000 fotoğraflık Yıldız Albümlerinin yeniden basımları bulunmaktadır. IRCICA arşivinde toplam 65 bin fotoğraf bulunmaktadır. IRCICA faaliyetlerini Tarihi Yıldız Sarayı’nda sürdürmektedir.

 www.dursunozden.com.tr

Yoruma kapalı.

shared on wplocker.com