WWF, Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporunu açıkladı

wwf_logo_800x600SUSUZTOPRAKEN2C6523

Türkiye’nin Su Raporu

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF); Türkiye tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hazırlanan bu rapor; su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alarak, Türkiye’nin su ayak izini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurulduğunda, tatlı su kaynaklarının miktarı ve farklı sektörler arasındaki uygun paylaşımı, karar vericilerin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, ülke içinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde o ülke içinde ve küresel ölçekte kullanılan suyun miktarını ve kalitesini ölçmek önem kazanır. Sektörler arasında verimlilik oluşturarak ekonomik bağlantıları kurmak ve geleceği bu çerçevede planlamak; kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. WWF, suyun stratejik önemine ve su kullanım bilinci kültürüne dikkat çekti…

Yoruma kapalı.

shared on wplocker.com