“İSTİKLALSİZ DİN OLMAZ!” Kuvayı Milliye Müfrezeleri Kitabı çıktı…

“İSTİKLALSİZ DİN OLMAZ!..”

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonrasında, Serv Antlaşması ardından, Anadolu topraklarını bölen ve işgal eden ülkelere, 20.yy başında ilk kez emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını zaferle taçlandıran ve mazlum ulusların umudu olan Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde; “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” ve “Tam Bağımsız Türkiye!” ruhu etrafında örgütlenen vatansever subaylar ve halkımız; kadın ve erkek, yaşlı ve genç, topyekün diriliş-kurtuluş savaşı verdiler. Çukurova ve Toros Dağları’nda, Bolkar Yörüklerinin Çığlığı yankılandı… 

Milli Mücadelede, Anadolu’nun Güney Cephesindeki direnişlerin bilinmeyen yönlerini, 5 yıldır araştıran belgeselci, araştırmacı yazar Dursun Özden, “Bolkar Çığlığı” adlı kitabı ardından, şimdi de “İstiklalsiz Din Olmaz” kitabını yazdı… Anadolu’nun Güney Cephesinde direnen Kuvayı Milliye Müfrezeleri’nin (1918-1923) “İstiklal madalyalı” şehit ve gazilerinin resimli tam listesi, bölgeye ve o döneme özgü harita, tablo, fotoğraflar ve çok özel belgeler bu kitapta…

Ulukışla başta olmak üzere, Niğde ve ilçelerinde yakılan ilk bağımsızlık kıvılcımı, Çukurova ve Toros Dağlarında, Anadolu’nun kurtuluş meşalesi oldu… Aralarında Yörük kadınlarında olduğu 44 vatansever köylüden oluşan, Bolkar Kuvayı Milliye Müfrezesinin, 25 Mart 1920’de kazanılan Karboğazı Zaferi ardından, Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı 5 Ağustos 1920’de toplanan 1. Pozantı Kongresi kararları, Mustafa Kemal Paşa’nın Tarsus Gençliğine Hitabesi ve Fransız askerleri tarafından Tarsus Cetvel Köprüsü başında kurşuna dizilen Kuvayı Milliye Süvarisi Molla Kerim için yakılan ağıt; Toros Dağları ve Çukurova’da, Kuvvacı Yörük kadınların çığlığına dönüştü…

düşmanla işbirliği yapan (1920), hain Ulukışla Kaymakamı Tayyar Beyin baskılarına karşın; “İstiklalsiz din olmaz” diyerek; Kemal Paşa saflarında yer alan, Kuvayı Milliyeci Ulukışla Müftüsü Mehmet Bahaeddin Efendi’nin isyanı, Bolkar çığlığına dönüştü…

Kuvayı Milliye Müfrezelerinin bilinmeyen sırdaş yönleri…

Milli Mücadeleye katılan şehit ve gazilerin resimli isim listesi…

Milli Mücadelemizin sırdaş müttefik belgeleri, Sovyetler Birliği yardımları ve Mustafa Kemal – Ulyanov Lenin mektupları…

Kilikya Komutanı Sinan Tekelioğlu öncülüğünde; Çukurova ve Toros Dağlarında, Kuvayı Milliye Direnişini örgütleyen, 1918’de Belemedik ve Karaisalı Tren Garında, eski bir vagon içinde, gizlice basılıp halka dağıtılan Yeni Adana Gazetesi’nin Milli Mücadelede, Türk Basın Tarihindeki rölü ve o günden anılar…

Adana Kaç Kaç Olayı… Yenice Tren Garı nelere tanık oldu?

Oktay Akbal’ın dedesi, Osmanlı Hükümeti İçişleri Bakanı ve Servet-i Fünün Dergisi yazarı olan Niğdeli Edebiyatçı Ebubekir Hazım Tepeyran, neden idamla yargılandı?

Atatürk’ün manevi kızı Anadolu’nun babası, Kafkas Sovyeti Ankara Büyükelçisi olan diplomat İbrahim Ebilov’un; 23 Şubat 1923’de, İzmir İktisat Kongresi’nde zehirlenerek öldürülmesinin sırrı… 1921 Ankara doğumlu Anadolu Adilova ile Dursun Özden’in, Bakü’den çok özel röportajı ve fotoğrafları…

Fidel Castro gibi pek çok Devrim Liderine ve mazlum halkların bağımsızlık ve özgürlük savaşımına esin kaynağı ve umut olan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele tarihimizin, Cumhuriyet Devrimlerinin bilinmeyen yönleri bu kitapta…

“70 yaşında bir çocuğum ben…” diyen, ıslık çalarak dünyayı gezen Özden’in 50. Sanat Yılında yayınlanan bu eser; dünyanın 99 haline tanıklık eden, araştırmacı yazar, şair ve belgeselci Dursun ÖZDEN’in 36. Kitabı; “İstiklalsiz Din Olmaz” çıktı ve kitap raflarında yerini aldı…

Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’nın; Ulukışla’da, 1616’da yaptırdığı tarihi Kervansaray, yeni konuklarını bekliyor…“Han Duvarları”şiiri yazarı öğretmen şair Faruk Nafiz Çamlıbel: “Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya / Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya…” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” kitabında Nazım Hikmet ise: “…ve Ulukışla’dan güneye / pamuk işleyenlere gitmek için / Toroslardan bir kere olsun geçemedim diye utanıyorum…” demektedir. Öte yandan, Şair Ahmet Oktay da; “Ulukışla’da Saat Beş” adlı şiirinde: “Balkıyan bulutu görür başak / mavilik gülümseyiş gibi titrediğinde / ben erken ölümü gördüm / Ulukışla’da saat beşte / Yalınayak suya basıyordu bir çocuk…” vurgusunu yapmaktadır. Gurbeti sılaya bağlayan Ulukışla Tren Garı, nice insan manzaralarına ve göç öykülerine tanık olmuştur… 

Pek çok sanatçıya ve şaire esin kaynağı olan Ulukışla, Bolkar Dağları ve köyleri; farklı demografik yapısı, özgün topografyası, doğası, kültürü, arkeolojisi ve tarihi dokusu bakımından, endemik flora ve fauna zenginliği ile gezginlerin ve yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya başladı… Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası ile keşfedilmeyi ve tanıtılmayı bekleyen unutulmuş kent Ulukışla; tarihin her döneminde, cazibe merkezi olmuştur… 

Anadolu coğrafyasının güneye açılan doğal, stratejik ve güvenlik kapısı özelliğini taşıyan Ulukışla; Milli Mücadele Döneminde, Kuvayı Milliye Direnişlerinin ilk kıvılcımının yakıldığı ve ilk sivil örgütlü direnişlerin başladığı yer olma özelliği ile de; Atatürk’ün “Büyük Nutuk” kitabının sayfalarında yer almayı haketmiştir… İstihbaratçı Osmanlı Subayı Gazeteci Mustafa Şerif” kimliği ile Kasım 1911’de Ulukışla’ya gelen ve oradan Mısır üzeri Kuzey Afrika’ya geçen Kolağası Mustafa Kemal; daha sonra, Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa olarak, 10 Kasım 1918’de Ulukışla’dan Adana’ya giderken, trende yaveri Cevat Abbas’a şöyle demişti: “Nerede bir Yörük çadırı ve Türkmen otağı bacasında hala duman tütüyor ise, bilesiniz ki; bu kutsal topraklara asla düşman ayak basamaz. Eğer düşmanı güney cephesinde yenemez isek; Toros Dağları, Türkiye’nin güney sınırı olacaktır. Bu bilinçle savaşacağız. Bu böyle biline…”

“Molla Kerim Ağıdı” Çukurova’da ve Toros Dağları’nda yankılanırken; Mustafa Kemal Paşa’nın “Tarsus Gençliğine Hitabesi” vatan savunmasında ilk çığlık ve ilk kıvılcım oldu.  Kuvayı Milliyeci Ulukışla Müftüsü Mehmet Bahaeddin Efendi ise; “İstiklalsiz din ve iman olmaz…” vurgusunu yapmıştı. 1. Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920) öncesi, Karboğazı Baskını’nda; 4’ü Yörük kadını, 44 kişiden oluşan Pozantı Kuvayı Milliye Müfrezesine; 630 askeriyle birlikte teslim olan 2. Tabur Komutanı Fransız Binbaşı Pierre Mesnil ve eşi Edrige Aubry Mesnil, Fransa’ya döndükten sonra, Ulukışla Kuvayı Milliye Müfreze Komutanı Şevki Alpagut ailesine yazdıkları mektuplarda: “Türkler, o kadar konuksever, o kadar kadirşinaslar ki; bize esirliğimizi unutturdular. Onlara ne kadar çok teşekkür etsek, azdır…” diyerek, minnet duygularını dile getirdiler. 

Öte yandan, 12 Aralık 1996’da Küba’nın başkenti Havana’da, ödül töreni sonrası, kendisiyle özel röportaj yapan gazeteci Dursun Özden’e; Havana’da Atatürk büstü diken, Küba’nın efsanevi lideri Kumandan Fidel Castro: “Bizim ve dünyadaki tüm mazlum halkların doğal önderi ve esin kaynağı olan Devrimci Mustafa Kemal Atatürk varken, Türk gençleri başka önder ve kurtarıcı aramasınlar. Atatürk dünyada ilk kez, emperyalist ülkelere karşı bağımsızlık savaşını zaferle taçlandırdı. Harf Devrimi başta olmak üzere, pek çok çağdaş devrimleri, çok kıza zamanda başardı. Biz de Atatürk’ü rehber edindik, tam 50 yıl sonra devrim yaptık…” demişti. (Küba Uzak Değil, Dursun Özden, Belge Yayınları, 1997).

’Tam Bağımsız Türkiye!’ ve ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış!” özlü bu insani-içsel söz ve vatansever ruh, Anadolu’da hala yaşıyor, yaşatılıyor… Bu bilinçle, medeniyetler beşiği Anadolu aydınlığında yürüyen; onlarca kitabı, ödülleri, belgeselleri olan ve gittiği 99 ülkede “Atatürk ve Türk Kültürü” izlerini araştıran; Başbakanlık Arşivi, Osmanlı Salnameleri, Genel Kurmay Başkanlığı, TGC Basın Müzesi, Niğde ve Ulukışla Askerlik Şubesi, Yeni Adana Gazetesi ve Niğde Milli Hamle Gazetesi arşivlerinden de faydalanan Ulukışlalı gazeteci, belgeselci, şair ve gezi yazarı Dursun Özden; uzun zamandır yaptığı alan ve arşiv çalışmasının ürünü olan bu değerli eser; arşiv fotoğrafları, haritalar, özel belgeler ve bilgilerle; ‘Milli Mücadelede Çukurova, Toroslar, Pozantı, Niğde ve Ulukışla (1918-1923) Direnişi’nin bilinmeyen yönlerini, Osmanlı Salnamelerinde Niğde ve ilçelerini, 1924 Mübadele Acısını, kültürel ve doğal yaşamı, folklor ve mutfak kültürü yanı sıra; Ulukışla’nın yeni alternatif kültür turizmi rotasını gün yüzüne çıkardı. 

Dursun Özden’in 50. Sanat Yılında basılan bu kaynak kitap; ‘İSTİKLALSİZ DİN OLMAZ – Anadolu’nun Aydınlık Yüzü Ulukışla Kuvayı Milliye Müfrezeleri’ mutlaka okunmalıdır… 

İSTİKLALSİZ DİN OLMAZ, 

Bilinmeyen Yönleriyle Kuvayı Milliye Müfrezeleri (1918-1923). 

Yazar: Dursun ÖZDEN. 

ISBN 978-605-88562-4-0.

Tarihi araştırma, inceleme ve alternatif kültür turizmi kitabı,

Birinci baskı: Kasım 2021, İstanbul.

442 sayfa, 16×24 cm ebadında, 1.hamur 70 gram iç kağıt,

80 sayfa orijinal fotoğraf, harita, resim, şiir, tablo ve belgeler,

Karton kapak, bristol cilt, mat selefon,

Ederi: 120 TL. (Çoklu siparişlerde %20 indirim yapılır).

İnternet satış noktalarında ve seçkin kitapçılarda…

Edinme adresi: Günce Kitap Sahaf, Atlantis AVM, Yenişehir Mah. Pendik-İstanbul.

www.dursunozden.com.tr.    E-posta: ozdendursun@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

shared on wplocker.com